Търговия на плодве и зеленчуци

Tочност и коректност при доставките

AR

01 

Продажба на плодве и зеленчуци
a

AM

02 

Обрабтока и съхранение
a

EA

03 

Транспорт на плодове и зеленчуци
a